Din stressscore - Annabianca Cecillia Milter - Livskunst

Sådan tolker du resultatet af Stresstesten

OBS! For alle resultater gælder: Når du har det dårligt - fysisk eller psykisk - bør du ALTID opsøge din læge. Kun din læge kan udelukke, at du har en lidelse, der skal behandles medicinsk.

Sådan læses tolkningen af din score:

Du ser nedenfor nogle intervaller. Din score ligger indenfor et af disse intervaller. Hvis din score ligger tæt på grænsen til et andet interval, kan du med fordel læse teksten til dette interval også.

Pointscore: 0.1-0.5

Grøn Zone:

Du føler dig formentlig ikke stresset generelt, og du har overskud til at tackle det, du møder. Når du mærker stresssignaler, er det, når du er “akut stresset” – f.eks. hvis du er ved at komme for sent til en vigtig aftale, gør noget, der er risikabelt, skal udføre en opgave, du ikke er vant til m.m.

Det du mærker, er helt normalt, og så længe du ikke har for mange “akutte stressoplevelser” efter hinanden over længere tid, bør du ikke bekymre dig over din egen stress. For kronisk stresset er du heldigvis ikke.

 

Pointscore: 0.5-20

Gul zone 1

Du er et menneske med en høj grad af samvittighed og dedikation. 

Du kan sandsynligvis godt lide at der er styr på sagerne – og er ikke bange for at være den, der sørger for det.

Du føler dig nok ikke stresset, men kunne måske ønske dig lidt mere balance i hverdagen. Måske vil du gerne have mere overskud?

Almindeligvis kommer du ned i gear i weekenden og i ferier – men det betyder også, at du kan føle dig lidt brugt, når du når til netop weekend og ferie. Har du mon allerede overvejet at justere på lidt i dagligdagen, så du kan holde dit energiniveau oppe?

Du vil sandsynligvis have glæde af nogle strategier til at forebygge stress og få mere balance i tilværelsen.  Læs mere om “12 uger, der forvandler dit liv”.

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre. Se nederst på siden, hvordan du booker tid.

 

 

Pointscore: 20-150

Gul zone 2

Du føler dig sandsynligvis generelt presset på dine ressourcer. Måske færdes du i et miljø, hvor der er manglende trivsel? Måske er omstændighederne lige nu sådan, at du ikke får “fyldt energi på batterierne”? Når du har svært ved at få ordentlig hvile, har nok heller ike følelsen af at være helt i “overskud” for tiden.

Du bør være ret opmærksom på de signaler, din krop sender, for hvis du ikke allerede føler dig stresset – hvilket du sandsynligvis gør – så har du flere symptomer på begyndende kronisk stress.

Hvis du tidligere har haft kronisk stress, vil du pr. automatik have en høj score hér.

Har du modtaget stresscoaching, vil du heldigvis have strategier, der kan forebygge, at du kommer i “rød zone” igen. Hvis du ikke har fået stresscoaching tidligere, vil det være dig en hjælp at lære forebyggende strategier. Læs mere om “12 uger, der forvandler dit liv”.

“Kronisk stress” betyder IKKE, at stressen ikke forsvinder igen. Kronisk stress betyder, at du hele tiden har en lille smule stress i kroppen.

Og for at komme af med det, kræves at du lærer at AFSTRESSE og FORBYGGE stressbelastning.

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre. Se nederst på siden, hvordan du booker tid.

 

 

Pointscore 150-300

Gul zone 3

Dine vaner og den måde, du tilgår tilværelsen på lige nu, fortæller om, at du har høj risiko for at udvikle kronisk stress. Du har allerede betydelige stressindikatorer, hvilket du sikkert også selv mærker.

Du er presset på dine ressourcer, og som et menneske med dedikation, samvittighed og høje krav til dig selv, er det vanskeligt at gøre det for dig selv, som skal til for at restituere.

Du færdes sandsynligvis i et miljø på arbejdet eller er i livsomstændigheder, der dræner dig for energi.

Du har muligvis tidligere været stressramt og kender dine symptomer.

Det er meget vigtigt, at du begynder at tage vare på dig selv. Dvs. får ordentlig og tilstrækkelig hvile og tager hensyn til dine egne behov og ressourcer. Ingen kan det hele – og måske er det ikke alene din opgave og dit ansvar at få “hjulene” til at køre.

Strategier for, hvordan du tager vare på dine ressourcer og undgår at blive påvirket af det, der stresser eller dræner dig vil kunne hjælpe dig. Læs mere om “12 uger, der forvandler dit liv”.

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre.  Se nederst på siden, hvordan du booker tid.

 

 

Pointscore 200-400

Orange zone

Du er et menneske, der stiller høje krav til dig selv. 

Du har svaret ja til flere alvorlige indikatorer, der peger i retning af, at du igennem længere tid har udsat dig selv og/eller været udsat for en betydelig stressbelastning.

Jo tættere på scoren 400 du er, des mere alvorligt er dit stressniveau.

Nogle gange mister man i den situation lidt ”følingen med”, hvordan man virkelig har det, men du føler dig sandsynligvis meget træt og uoplagt, irritabel og “kort-luntet”. 

Nogle oplever, når de er i “orange zone”, at de lettere føler sig  triste. Og ikke altid kan forklare hvorfor.

Måske har du svært ved at få dine forskellige livsområder til at hænge sammen?

Måske er du nervøs for at miste overblikket og bliver lettere end ellers irriteret eller grådlabil.

Det er meget vigtigt, at du LIGE NU, begynder at lytte til signalerne, din krop sender, og handler på det. Dvs. at du får restitueret og tager hensyn til dit velbefindende. Det kan godt betyde, du skal være bedre til at sige fra.

 

Hvis du vil undgå at dit system fysisk eller psykisk overbelastes mere end nu, bør du finde måder, hvorpå du kan AFSTRESSE og FOREBYGGE stress. Du bør handle NU.

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre.  Se nederst på siden, hvordan du booker tid.

 Læs eventuelt mere om “12 uger, der forvandler dit liv”.

Pointscore 400-600

Rød zone

Du er et menneske med en høj grad af samvittighed og dedikation. Du føler dig nok ikke stresset, men kunne måske ønske dig lidt mere balance i hverdagen. Måske vil du gerne have mere overskud?

 

Du vil sandsynligvis have glæde af nogle strategier til at forebygge stress og få mere balance i tilværelsen.Du har mange – også alvorlige – symptomer på kronisk stress, og kan sikkert mærke både fysisk og psykisk, at du mangler overskud og kræfter. Generelt har du det sandsynligvis ikke særlig godt fysisk eller psykisk.

Måske mærker du koncentrationsbesvær og at overblikket mangler.

Du har ikke energi til at være sammen med andre mennesker i sociale sammenhænge, og søger lindring ved at “trække dig ind i dig selv”.

Du vil måske også mærke, at du er sensitiv overfor lyde og andre sansepåvirkninger.

 

Jo tættere din ”score” er på 600, des mere alvorlig vil din stress være lige nu.

Måske er du sygemeldt?

 

Hvis ikke, skal du sætte tempoet ned med det samme og så vidt muligt undgå situationer, der belaster dig. Du kan få det bedre med effektiv AFSTRESSNING, men der skal også forebyggende indsats til, så du undgår igen at få det så dårligt, som du har det nu.

SÅ, det er NU, du skruer ned for blusset og tager dig selv alvorligt.

Fortsætter du i samme spor, er der stor risiko for, at du ”brænder sammen” på et tidspunkt.

Hvis er meget smerteplaget fysisk, vil du sandsynligvis også have en høj score i StressTesten. 

”Kronisk stress” betyder ikke, at det varer ved for evigt. Det betyder, at du hele tiden har stress i kroppen, OG det betyder, at du enten skal ”trække stikket” og fjerne dig fra alt, der stresser, eller aktivt gøre noget for at AFSTRESSE og FOREBYGGE stresspåvirkninger. Stresscoaching kan sandsynligvis hjælpe dig.

MEGET VIGTIGT!!!

Tag gerne et smut forbi lægen, hvis ikke allerede du har været der. Fysiske ubehag bør altid drøftes med din praktiserende læge

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre.  Se nederst på siden, hvordan du booker tid.

Læs eventuelt mere om “12 uger, der forvandler dit liv”.

 

Pointscore 600-1000

Mørkerød zone

Du er sandsynligvis sygemeldt pga, dine stresssymptomer, der påvirker både din fysik, dine mentale færdigheder og din psykiske ligevægt.

Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du får redskaber til effektiv afstressning og får redskaber til effektiv håndtering af de stresspåvirkninger, du oplever. Med effektiv indsats vil du mærke, du gradvist får mere overskud.

Er du ikke sygemeldt, er det afgørende, at du sorterer i, hvad du bruger energi på. Den, du skal give iltmasken nu, er DIG SELV.

Når du har taget Stresstesten, kan du få en uddybende og afklarende samtale om, hvad du kan gøre.  Se nederst på siden, hvordan du booker tid.


Pointscore >1000

Du har i testen oplyst, at du har en lidelse (psykisk) der påvirker udfaldet af testen.

Måske er du i anden terapeutisk eller medicinsk behandling.

Kontakt din behandler for at få en snak om, hvorvidt det evt.  er gavnligt med stresscoaching.

Når du har taget stresstesten har du mulighed for at booke en uddybende samtale om, hvad dit stresstest-resultat fortæller, det er mest virkningsfuldt for dig at gøre.


Normal timepris er kr. 1200 (inkl. moms).
Din rabatpris er kr 300 (Inkl. moms.) 

Sådan booker du en uddybende samtale

Livskunst v/ Annabianca Cecillia Milter | Tjørnemarkvej 7, 4780 Stege | mobil: 2762 2792 |mail: abc@livskunst.nu | CVR: 35565744.abc@livskunst.nu

logo meget lys guld transparent